Lista aktualności Lista aktualności

Teren Monitorowany

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski prowadzony jest Monitoring biura nadleśnictwa oraz monitoring prowadzony przez posterunek Straży Leśnej.

1. MONITORING BIURA NADLEŚNICTWA SOLEC KUJAWSKI W SOLCU KUJAWSKIM

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w Solcu Kujawskim prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Solec Kujawski informuje, że:

- Monitoringiem wizyjnym objęte jest wejście do budynku, korytarz główny wewnątrz budynku oraz parking Nadleśnictwa Solec Kujawski przy ul. Leśnej 64, 86-050 Solec Kujawski,

- Administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Solec Kujawski w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Leśnej 64, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 14 71, www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl,

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

2. MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SOLEC KUJAWSKI

Pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

- Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.),

- Administratorem danych z monitoringu jest Nadleśnictwo Solec Kujawski, Solec Kujawski 64, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 14 71; www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl.,

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.