Lista aktualności Lista aktualności

Wystawa czasowa 100lecia LP

W środę 8 maja br. w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim otwarto wystawę czasową pt. „100 lat Lasów Państwowych”. Patronat honorowy nad wystawą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu p. Włodzimierz Pamfil.

Wystawa poświęcona historii Lasów Państwowych powstała z inicjatywy Muzeum przy współpracy przedstawicieli Nadleśnictw Bydgoszcz, Cierpiszewo i Solec Kujawski, z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, podkreślając znaczenie lasów dla naszego kraju, obejmujące zarówno funkcje ekologiczne, gospodarcze, jak i społeczne, a także zaangażowanie pracowników Lasów Państwowych w działaniach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 

Na ekspozycji znajdują się plansze opisujące historię powstania Lasów Państwowych, wzmianka o dawnej szkole leśnej znajdującej się niegdyś w miejscu obecnego Hotelu „Dobre z lasu”, sylwetki leśników z terenu Pomorza i Kujaw. Oprócz plansz opisowych zaprezentowano dawne mundury, odznaczenia, rekwizyty i narzędzia jakimi posługiwano się na przestrzeni 100 lat.  

Dziękujemy pracownikom Muzeum za pomysł zorganizowania tej wystawy, a przede wszystkim Panu Dyrektorowi Rafałowi Kubiakowi oraz Łukaszowi Wojteckiemu i wszystkim zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzin Muzeum i zwiedzania wystawy przedstawiającej historię oraz działalność Lasów Państwowych na obszarze Nadleśnictw Bydgoszcz, Cierpiszewo oraz Solec Kujawski, czyli na terenach Puszczy Bydgoskiej w granicach gminy Solec Kujawski oraz w jej najbliższych okolicach.