Lista aktualności Lista aktualności

sosny rosną

Lasy są jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego. Znamy je z własnego otoczenia, z wakacyjnych wędrówek, lubimy dary lasu i leśny krajobraz. W kalendarzu leśnika szczególnie dwie pory roku przypominają o konieczności posadzenia nowego pokolenia lasu, to wiosna i jesień.

Kolejny rok z rzędu, soleccy leśnicy wspólnie z lokalną społecznością posadzili las dla przyszłych pokoleń. Najbardziej cieszy fakt, że akcja społecznego sadzenie lasu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Solca i okolic, szkół czy instytucji.  Blisko 250 osób wzięło udział w sadzeniu lasu 5 kwietnia br. w leśnictwie Miejskie. Tym razem to szczególna okazja, bowiem sadzenie nowego pokolenia lasu odbyło się w roku wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych.

Wśród uczestników zgłosili się przedstawiciele:

Klub Turystów Pieszych "Horyzont"
Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
Państwowa Straż Łowiecka w Bydgoszczy
Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej
Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
Soleckie Centrum Kultury w Solcu Kujawskim
Kreatywna Drewutnia
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Bizon w Solcu Kujawskim
Warsztat Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim
Zakład Gospodarki Komunalnejw Solcu Kujawskim
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
ŚrodowiskowyDomPomocySpołecznejwNowiWsiWielkiej
Stowarzyszenie Aktywny Senior w Solcu Kujawskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim
Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim
Klimat Solec Kujawski
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim
Rodzina Państwa Zarębskich
Państwo Strabel
 
Serdecznie dziękujemy  za tak liczny i aktywny udział w akcji. Sadzenie lasu to świetna inicjatywa, dzięki której umożliwiamy aktywne uczestnictwo osób postronnych, dla dobra lasu. Spotkania te, to wspaniała okazja, aby podzielić się z ich uczestnikami wiedzą leśną i odpowiedzieć na pytania, które niejednokrotnie wzbudzają wiele skrajnych emocji.