Wydawca treści Wydawca treści

Zasady leśnej turystyki

Lasy państwowe są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają miłośników leśnej turystyki. Dlatego leśnicy dbając o las przygotowują go również dla turystów.

Telefony informacyjne dla turystów i przyrodników:

1. Zgłaszanie przypadków zniszczenia stanowiska lęgowego ptaków i rozrodu nietoperzy na poniższy kontakt:

Jan Fiderewicz (Zastępca Nadleśniczego)

tel.: 52 323 18 84, GSM 606 944 640
e-mail: jan.fiderewicz@torun.lasy.gov.pl

2. Pozostałe telefony kontaktowe do Nadleśnictwa Solec Kujawski

Las to złożony i dynamiczny ekosystem, w którym występuje wiele zjawisk przyrodniczych, powodujących również zagrożenia dla człowieka. Ponadto, las to naturalne miejsce pracy leśników i pracowników zakładów usług leśnych, gdzie oni planują i wykonują w ciągu całego roku różne działania ochronne, hodowlane i inne gospodarcze.

UWAGA NA ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE!

Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić. Na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, czy też drzewa ścięte przez bobry.

Gdy zauważysz w lesie ścięte drzewo z dziuplą lub gniazdem ptaków powiadom Rzecznika prasowego nadleśnictwa

Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Szlaki leśne mają charakter terenowy, naturalny i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.

Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy terenowe Służby Leśnej i inne. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są wtedy OZNAKOWANE stosownymi znakami.

Zasady korzystania z dróg leśnych

Mapy dróg publicznych na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo. Szlaki piesze i rowerowe przebiegają również drogami leśnymi i obowiązują na nich ogólne przepisy o ruchu drogowym. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach konnych.

Co zrobić gdy zgubimy się w lesie?

Zakaz wstępu do lasu. Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone żółtymi tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach. Nie należy zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w trakcie załadunku oraz do pracujących drwali i zrywkarzy. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna.

Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

Szczegółowe warunki wykonywania polowania reguluje Rozporządzenie Ministra środowiska.

Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.

Informacje na temat kleszczy

Kto spotyka w lesie...

Nietoperze-latające ssaki

Informacje na temat węży

Dokąd tupta nocą jeż?

Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Podczas silnych wiatrów, czy burzy należy unikać pobytu w lesie. Dotyczy to również leśników i pracowników leśnych. W takich warunkach nawet zdrowe drzewa i gałęzie mogą się łamać, wywracać i spadać w sposób niekontrolowany.

Co robić a czego nie jeśli złapie cię burza?

Na terenach leśnych można spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich zauważenia należy powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.

Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.

Czubajka kania (sowa) kontra muchomor

Grzyby

10 zasad grzybiarza

Barszcz Sosnowskiego

Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

Bądźmy świadomi występujących zagrożeń, ponieważ w lesie przebywamy na własną odpowiedzialność!

NADLEŚNICTWO SOLEC KUJAWSKI ZAPRASZA DO KORZYSTANIA ZE SWOICH OBIEKTÓW LEŚNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

1. Wiaty turystyczne, stoły i ławki

Nadleśnitcwo Solec Kujawski zaprasza do wypoczynku w lesie. Na turystów czekają przygotowane wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

Zasady korzystania z wiat

2. Miejsca postoju pojazdów

Wypoczynek w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju pojazdów, zlokalizowane przy drogach publicznych lub udostępnionych do ruchu publicznego wśród kompleksów leśnych i przy ciekawych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Regulamin miejsca postoju pojazdów

Mapka poglądowa miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

Szczegóły dojazdu do miejsc postoju pojazdów

3. Ścieżki edukacyjne

Pozwolą podczas spaceru poznać specyfikę lasów oraz zapoznać się z pracą leśników.

Regulamin ścieżki edukacyjnej

Ścieżki edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

4. Szlaki turystyczne

Wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami zaprowadzą nas w najbardziej urokliwe zakamarki lasów. Wędrówki piesze i spacery to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.

Regulamin szlaku pieszego

Sieć szlaków turystycznych na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

5. Szlaki rowerowe

Coraz liczniejszą grupę stanowią miłośnicy jednośladów. Z każdym rokiem mamy ich w Lasach Państwowych coraz więcej. 

Szlaki rowerowe przebiegające przez teren Nadleśnictwa Solec Kujawski 

6. Trasy konne

Należy zwrócić uwagę, że w lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego. 

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski w sprawie ustalenia przebiegu szlaku konnego w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Regulamin szlaku konnego

Mapa przebiegu szlaku konnego

7. Hotel "Dobre z lasu"

Na potrzeby turystów Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia też swoją bazę noclegową w hotelu "Dobre z lasu". Hotel znajduje się na liście obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych i edukacyjnych, które zostały częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oferta Hotelu DOBRE Z LASU

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej prezentacji na portalu noclegowym Meteor, można tam zapoznać się z opiniami Gości na temat naszego hotelu.

 

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury turystycznej udostępnianej przez Nadleśnictwo Solec Kujawski można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

 

Odwiedzając polskie lasy, zachowujmy się tak, aby umożliwić korzystanie z nich przyszłym pokoleniom! 

PORADNIKI BEZPIECZNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO TURYSTY

Wycieczka do lasu - Jak się przygotować?

Wycieczka do lasu - Jak się ubrać?

Wycieczka do lasu - Jak spędzić tam czas?

Jak bezpiecznie wybrać się do lasu w czasie epidemii?

Leśny savoir-vivre

Pamietajmy aby przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przede wszystkim posprzatać po sobie!

Nie zabierajmy zwierząt z lasu?

Co z psem w lesie?

Jak i gdzie zanocować w lesie na legalu? Trwa pilotaż LP (poza pilotażem w lasach można biwakować w wyznaczonym do tego miejscu przez właściciela lasu lub nadleśniczego)

Zauważyłeś pożar - Alarmuj!