Wydarzenia Wydarzenia

Zebranie Wykonawców Usług Leśnych

Nadleśnictwo Solec Kujawski zwołuje na dzień 7 grudnia 2017 r. na godz. 11.00 zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zebranie z Wykonawcami odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Solec Kujawski przy ul. Leśnej 64, 86-050 Solec Kujawski w Sali narad (pok. nr 10).

Zamówienie dotyczy ogłoszonego w trybie unijnym w dniu 21 listopada 2017 r. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

"WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA SOLEC KUJAWSKI W LATACH 2018-2021".

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).