Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów 2020

Choć o lasach łatwo na co dzień zapomnieć, są one nie tylko ważne, ale właściwie niezbędne do przetrwania naszego gatunku na Ziemi.

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Święto zostało ustanowione w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Każdego roku uświadamiamy społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. 

Podczas Międzynarodowego Dnia Lasów Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa - FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) prowadzi międzynarodową kampanię mającą na celu zachęcenie społeczności do podjęcia inicjatyw związanych z tematyką lasów. Propagowane są idee związane z sadzeniem drzew, sprzątaniem lasów oraz koniecznością ich ochrony.

Należy pamietać, że lasy spełniają wiele ważnych funkcji dla społeczeństwa i środowiska naturalnego m.in.:

  • kształtują jakość środowiska naturalnego,
  • produkują życiodajny tlen,
  • filtrują zanieczyszcone powietrze,
  • chronią glebę przed erozją,
  • wchłaniają dwutlenek węglą z atmosfery i w ten sposób powstrzymują groźbę ocieplenia klimatu,
  • wyrównują gospodarkę wodną,
  • zapewniają warunki egzystencjonalne dla roślin i zwierząt.

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów towarzyszy hasło: "Lasy i różnorodność biologiczna. Zbyt cenne, by je stracić".

Więcej na temat bogactwa przyrodniczego lasów...

 

W roku 2019 obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów 2019, towarzyszyło hasło: "Lasy i Edukacja".

W roku 2018 Dzień Lasów obchodzony był pod hasłem: "Zadbajmy, by nasze miasta stały się jeszcze bardziej zielonym, zdrowszym i szczęśliwszym miejscem do życia !".

W roku 2017 Dzień Lasów obchodzony był pod hasłem: "Lasy i Energia".

W roku 2016 Dzień Lasów dedykowany był roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w życiodajną wodę.

Więcej ciekawych informacji