Wydarzenia Wydarzenia

SprzątaMY

Fundacja "Zielone Jutro" zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w akcji sprzątania lasów w Solcu Kujawskim, która odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2023 o godzinie 10:30.

Zbiórka uczestników w lesie, około 150 metrów na wschód od budynku przy ul. Robotniczej 3 - miejsce oznaczone na mapie czerwoną kropką.

Pinezka z drogą dojazdową:
https://maps.app.goo.gl/UBiF9JPnYC98SGSE8.


Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci Nas Recykling, której inicjatorem jest przyjaciel Fundacji Zielone Jutro - ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski we współpracy liderem branży oponiarskiej – firmą Oponeo.pl https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling


Partnerami wydarzenia są: Nadleśnictwo Solec Kujawski, Hotel i Restauracja Dobre z lasu, HUFIEC ZHP Solec Kujawski, Fundacja Jeko, Ośrodek rehabilitacji zwierząt "Azyl dla jeży".


Zapewniamy worki na śmieci i odbiór zebranych odpadów. Rękawiczki najlepiej zabrać własne, choć oczywiście też będą przygotowane. Na uczestników będą czekały drobne ekoupominki.


Jednym z głównych elementów kampanii Kręci Nas Recykling jest przeprowadzenie na terenie całej Polski minimum pięćdziesięciu akcji sprzątania odpadów, w tym także zużytych opon. W akcje zaangażowane są również społeczności lokalne ze sprzątanych terenów. Jednocześnie prowadzone będą działania informacyjne na temat prawidłowej utylizacji i recyklingu opon. Wykaz ekologicznych akcji oraz mnóstwo wiedzy nt. recyklingu opon dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling


Sprzątanie terenu nie jest jedynym celem kampanii „Kręci Nas Recykling”. Podobnie, jak w roku poprzednim, Oponeo planuje za każde 4 zebrane zużyte opony posadzić 1 nowe drzewo w miejscu wymagającym zalesienia, co przyczyni się do odbudowy lasów w Polsce – cel na ten rok to 3000 drzew. Do łącznej liczby zebranych odpadów zostanie zaliczone także to ogumienie, które trafi do odpowiednich warsztatów oznaczonych logiem kampanii w trakcie wymiany opon.

Tegoroczną nowością jest wprowadzenie do projektu elementu rywalizacji, który ma zachęcić lokalne społeczności do brania udziału w akcjach sprzątania terenów zielonych. 10 gmin, które w czasie swoich zbiórek uprzątną największą ilość odpadów, będzie mogło wybrać schroniska dla zwierząt, które Oponeo.pl wesprze finansowo.