Wydarzenia Wydarzenia

LAS NIEOCZYWISTY...

Po raz pierwszy w naszym mieście organizujemy konferencję pn.: 

Pomysł zorganizowania konferencji narodził się wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa dot. wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a co za tym idzie potrzeby aktualizacji i promowania wiedzy na temat pozagospodarczych funkcji lasu. Celem jest podkreślenie roli leśników i Lasów Państwowych w kształtowaniu możliwości, które są stwarzane do wypełnienia takich funkcji.

 

Wydarzenie współorganizują:

 

Jako leśnicy mamy pełną świadomość tego, że oczekiwania różnych grup społecznych względem lasów zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji, wzrostem poziomu życia, ale co równie istotne - świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zwiększają się również wymagania społeczne w zakresie dostępności lasów, możliwości korzystania z nich w celach rekreacyjnych. Mając na uwadze potrzebę rozmowy o bieżących potrzebach oraz naszym wpływie na otoczenie, stawiamy na dialog z wszystkimi interesariuszami.

Wierzymy, że tego typu spotkanie będzie płaszczyzną do wymiany poglądów oraz pozytywnie wpłynie na odbiór naszej pracy.

Podczas konferencji wystapi 14 prelegentów. W serii krótkich, nasyconych treścią referatów, postaramy się przybliżyć wykorzystanie funkcji pozagospodarczych lasu w taki sposób, aby można było je lepiej zrozumieć i świadomie z nich korzystać.

Porządek konferencji przedstawia poniższa grafika: