Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Solec Kujawski wspiera cele społecznie użyteczne w formie darowizn pieniężnych na podstawie

Regulaminu przyznawania darowizn, którego treść znajduje się w plikach do pobrania.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia społecznego,

proszone są o zapoznanie się z regulaminem

oraz złożenie wniosku drogą tradycyjną lub elektroniczną na adres:
solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl