Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych krajowych i zagranicznych organizują koła łowieckie.

Obwody i koła łowieckie na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Solec Kujawski zlokalizowanych jest 12 obwodów łowieckich (przedstawionych na poniższej mapce), w których gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 

Obwody łowieckie

Obwody łowieckie na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w których gospodarują następujące koła łowieckie:

 1. Obwód łowiecki nr 141 (stary 147) "Łęgnowo" dzierżawiony przez KŁ nr 139 "Rybołów"
 2. Obwód łowiecki nr 152 (stary 158) "Kabat" dzierżawiony przez WKŁ nr 250 "Miś"
 3. Obwód łowiecki nr 153 (stary 159) "Piecki" dzierżawiony przez KŁ nr 139 "Rybołów"
 4. Obwód łowiecki nr 168 (stary 176) "Rojewice" dzierżawiony przez KŁ nr 49 "Piast"
 5. Obwód łowiecki nr 169 (stary 177) "Leszyce" dzierżawiony przez KŁ nr 46 "Sokół"
 6. Obwód łowiecki nr 170 (stary 178) "Noteć" dzierżawiony przez KŁ nr 80 "Darz Bór"
 7. Obwód łowiecki nr 171 (stary 179) "Żabie Błota" dzierżawiony przez WKŁ nr 251 "Szarak"
 8. Obwód łowiecki nr 187 (stary 195) "Broniewo" dzierżawiony przez KŁ nr 12 "Dzik"
 9. Obwód łowiecki nr 188 (stary 196) "Lisewo Kościelne" dzierżawiony przez KŁ nr 50 "Szarak"
 10. Obwód łowiecki nr 189 (stary 197) "Kania" dzierżawiony przez KŁ nr 6 "Złoty Róg"
 11. Obwód łowiecki nr 204 (stary 212) "Jaksice" dzierżawiony przez KŁ nr 52 "Kujawskie"
 12. Obwód łowiecki nr 205 (stary 213) "Pakość" dzierżawiony przez KŁ nr 65 "Nadnoteckie"

Kontakt do Kół Łowieckich wpisanych do serwisu Łowiecki

Sześć spośród wyżej wymienionych obwodów łowieckich (141, 152, 169, 187, 188, 204) dzierżawionych jest przez 6 kół łowieckich (139, 250, 46, 12, 50, 52), które rozliczają swoje roczne plany łowieckie w Nadleśnictwie Solec Kujawski. 

 

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką prowadzoną przez koła łowieckie, które są bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie racjonalnej gospodarki populacjami zwierzyny łownej.
 

Do zadań myśliwych należy zagospodarowanie łowisk w tym podnoszenie zasobności żerowej łowisk poprzez:

 • zakładanie poletek łowieckich,
 • dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym,
 • odsłanianie naturalnych żerowisk w przypadku dużych opadów śniegu,
 • wzbogacanie łowisk w gatunki drzew i krzewów owocodajnych,
 • zakładanie wodopojów,
 • budowę lizawek solnych.