Lista aktualności Lista aktualności

Ekspresówką przez las - KOMUNIKAT

Przygotowanie inwestycji drogowej jest procesem bardzo złożonym, dla którego budowa jest jedynie finałem wieloletnich uzgodnień.

W ramach realizacji planów rozwoju polskiej sieci dróg szybkiego ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako Inwestor realizuje budowę drogi ekspresowej S10 o łącznej długości ok. 56 km z DK25, której przebieg dotyczy obszarów czterech nadleśnictw: Gniewkowo, Cierpiszewo, Solec Kujawski oraz Bydgoszcz. Założeniem Inwestora jest, aby droga ekspresowa S10 stanowiła w przyszłości najszybsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą. Dla regionu stanowi klucz do połączenia trasą szybkiego ruchu dwóch największych jego miast - Bydgoszczy i Torunia.

W miesiącu listopadzie br. na terenie nadleśnictwa Solec Kujawski rozpoczęto prace związane z budową odcinka 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód. Zakłady Usług Leśnych, wykorzystując warunki atmosferyczne ruszyły z pracami przy pozyskaniu drewna. Lasy, które zostaną wycięte, zostały wcześniej poddane specjalistycznej ekspertyzie przyrodniczej. Wycinka na terenie nadleśnictwa pod odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód obejmuje lasy na terenie leśnictw Jezierce i Zagórzanka o powierzchni  blisko 27 ha. Przewiduje się, że prace zakończą się pod koniec grudnia 2023 r.

Przebieg odcinka 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód (kolor pomarańczowy) Opracowanie R.Banaś

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przestrzeganie zakazów wstępu w granicach obszarów objętych pracami gospodarczymi.

Przekazywanie lasów pod drogi szybkiego ruchu są już nieodłączną częścią rzeczywistości. Wylesiony obszar przejmą drogowcy i przystąpią do planowych robót ziemnych. Realizacją prac na odcinku 3 będzie zajmować się firma KOBYLARNIA S.A. z Brzozy. Troską leśników jest, aby zminimalizować szkody i zachować przyrodę w jak najlepszej kondycji. Zależy nam, aby nie tylko wpisać drogę ekspresową S10 w sieć dróg szybkiego ruchu, ale także w krajobraz przyrodniczy regionu. Tak, aby już za kilka lat, jadący nową trasą mogli obserwować piękne lasy i związany z nimi bogaty i różnorodny świat roślin i zwierząt.

Ze szczegółami dot. budowy drogi S10 mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: https://www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/stan-przygotowan-do-realizacji-s10 GDDKiA jako podmiot nadzorujący prace nad budową drogi ekspresowej S10 - odpowiada za ich przebieg, w razie wątpliwości i pytań z Państwa strony, zachęcamy do kierowania ich do przedstawicieli Inwestora.