Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 60 lat, a przeciętna zasobność przekracza 208 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 89 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku,
 • 10 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych,
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny.

Udział gatunków lasotwórczych

 • 95 proc. – sosna, modrzew,
 • 2 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion, grab,
 • 2 proc. – brzoza,
 • 1 proc. – pozostałe (olsza, świerk, daglezja, buk).

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 proc. – I klasa,
 • 15 proc. – II klasa,
 • 29 proc. – III klasa,
 • 14 proc. – IV klasa,
 • 15 proc. – V klasa,
 • 14 proc. – VI klasa i starsze.

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 212 m sześc./ha,
 • Modrzew – 214 m sześc./ha,
 • Świerk – 96 m sześc./ha.