Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe-o wartości pomiędzy 50 000 zł a poniżej 130 000 zł

Zamówienie pn.: "Remont drogi leśnej pożarowej nr 2 udostępnionej do ruchu publicznego w Leśnictwie Miejskie, Łażyn, Leszyce, Dębinka"

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/08/24
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2021/08/31

Przedmiotem postepowania są roboty polegające na remoncie drogi leśnej pożarowej nr 2 udostępnionej do ruchu publicznego w Leśnictwie Miejskie, Łażyn, Leszyce, Dębinka. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania i ewidencji zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - Nadleśnictwa Solec Kujawski (w związku z przebudową serwisu BIP Nadleśnictwa Solec Kujawski) w dniu 24.08.2021 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki