Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe-o wartości pomiędzy 50 000 zł a poniżej 130 000 zł

Zamówienie pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,00 kWp dla Ośrodka Szkoleniowo - Edukacyjnego w Nadleśnictwie Solec Kujawski"

Data opublikowania: 2021/10/22
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2021/10/29

Przedmiotem postepowania jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,00 kWp dla Ośrodka Szkoleniowo - Edukacyjnego w Nadleśnictwie Solec Kujawski. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania i ewidencji zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie BIP Nadleśnictwa Solec Kujawski w dniu 22.10.2021 r.