Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżki z leśnikiem-przewodnikiem.

OFERTA EDUKACYJNA NADLEŚNICTWA SOLEC KUJAWSKI

Edukacja leśna to nie tylko teoria, ale nabywanie nowych niecodziennych doświadczeń. Jednym z ważniejszych jej celów, jest stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie rozważnego korzystania z zasobów leśnych oraz wielorakich funkcji lasu, w tym edukacyjnych, czy rekreacyjnych.

„W lesie o lesie”, to znaczy, że nasze zajęcia w głównej mierze prowadzone są w terenie, na specjalnie przygotowanych do tego celu ścieżkach przyrodniczo-leśnych, wiatach edukacyjnych, szkółce leśnej, czy w samych placówkach oświatowych na zaproszenie gospodarzy.

Edukacja przyrodnicza w terenie umożliwia poznanie przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim stopniu las może być pasjonującą przestrzenią doświadczeń. Wiedza i umiejętności nabyte podczas leśnych zajęć pozwalają nabrać nowego, szerszego spojrzenia na wiele abstrakcyjnych i teoretycznych pojęć, co więcej, pozwalają przekształcić je często w wartościowe i praktyczne doświadczenia. Pracownicy naszego nadleśnictwa do zagadnień edukacyjnych podchodzą z wielkim zaangażowaniem i pasją.

Oprócz zajęć prowadzonych na  terenach leśnych Nadleśnictwa Solec Kujawski, oferujemy również:

ZAJĘCIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zajęcia edukacyjne w zerówce w Solcu Kujawskim (Fot. archiwum nadleśnictwa)

na życzenie okolicznych szkół po wcześniejszym uzgodnieniu, prowadzimy pogadanki i prelekcje dla przedszkolaków, uczniów klas I-VI i gimnazjum.

FESTYNY EKOLOGICZNE

Soleccy leśnicy nie tylko przekazują wiedzę o środowisku na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Edukacja leśna prowadzona jest także podczas organizowanych na terenie miasta i gminy imprez okolicznościowych, gdzie nadleśnictwo wystawia się ze swoim stoiskiem.

 Piknik rodzinny Osiedla Leśnego w Solcu Kujawskim (Fot. Lucyna Kowalke)

Proponowana tematyka zajęć dla poszczególnych grup

Koordynatorem działań edukacyjnych jest pracownik nadleśnictwa:

Lucyna Kowalke
Specjalista ds. stanu posiadania

tel. 52 323 18 85, 52 387 14 71
e-mail: lucyna.kowalke@torun.lasy.gov.pl 

oraz

Gabriela Marcinek
Leśniczy Leśnictwa Łażyn

tel. 52 387 16 46, 606 123 529
e-mail: gabriela.marcinek@torun.lasy.gov.pl 

Prosimy o wcześniejsze umówienie zajęć w celu ich przygotowania.

Preferowana liczebność grupy przybywające na zajęcia - do 20 osób. Możemy przyjąć także grupy „autokarowe" (czyli liczniejsze), jednak zajęcia w takich grupach są mniej efektywne.

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE !!!

W każdym nadleśnictwie zgodnie z Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. obowiązuje Program edukacji leśnej społeczeństwa. 

Program sporządzony jest na okres dziesięcioletni i koresponduje z planem urządzenia lasu dla danego nadleśnictwa. Program nie jest częścią składową planu urządzenia lasu, lecz odrębnym dokumentem opisującym działania edukacyjne w tym samym okresie, który zamieszczono poniżej:

Program Edukacji Leśnej Społeczeństwa w Nadleśnictwie Solec Kujawski na lata 2012-2021

Wszystkich zainteresowanych przyrodą i leśnictwem, którzy chcą zgłębić wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody zapraszamy do korzystania z Encyklopedii Leśnej