Położenie

Nadleśnictwo Solec Kujawski jest jednym z 27 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu bydgoskiego, inowrocławskiego, żnińskiego, na terenie miasta: Solec Kujawski. Swym zasięgiem obejmuje sześć gmin. Ma powierzchnię 149,4 km kw.

Galeria zdjęć

Zobacz jak wygląda teren w zarządzie Nadleśnictwa Solec Kujawski z lotu ptaka

Historia

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

W kwietniu 2019 r. Nadleśnictwo Solec Kujawski zakończyło realizację projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".Nadleśnictwo Solec Kujawski uczestniczy w realizacji projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".