Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne położone w zasięgu działania Nadleśnictwa Solec Kujawski stanowią ok. 3 proc. tych lasów. Starostwa Powiatowe w Bydgoszczy oraz w Inowrocławiu powierzają prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z nadleśnictwa.

Nadzór jest realizowany zgodnie z poniższym podziałem na obwody nadzorcze.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Przyjmowanie interesantów ws. lasów niepaństwowych odbywa się w każdy poniedziałek w godz. 7.30-9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Solec Kujawski pod adresem:

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski (pokój nr 16)

Telefon kontaktowy: 52 323 18 87

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów