Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne położone w zasięgu działania Nadleśnictwa Solec Kujawski stanowią ok. 3 proc. tych lasów. Wszystkie starostwa powierzają prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z nadleśnictwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W każdy poniedziałek w godz. 7.30-9.30 w siedzibie Nadleśnictwa Solec Kujawski pod adresem:

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski (Pokój nr 4) Specjalista ds. lasów niepaństwowych naszego nadleśnictwa - Mirosław Szawdzianiec przyjmuje interesantów w sprawach lasów niepaństwowych.

  • Telefon kontaktowy: 666-341-334

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów


Akredytowane usługi doradcze dla posiadaczy lasów

Nadleśnictwo Solec Kujawski uzyskało akredytację na świadczenie usług doradczych dla posiadaczy lasów

Nadleśnictwo Solec Kujawski na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. uzyskało akredytację na świadczenie usług w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:

Świadczenie usług doradczych posiadaczom lasów, przez nastepującą osobę - Krzysztofa Szafkowskiego, w nastepującym obszarze: województwo kujawsko-pomorskie, powiaty: bydgoski, inowrocławski 

Tekst Decyzji ►►► Decyzja-strona 1 Decyzja-strona 2 Decyzja-strona 3

Rodzaje usług doradczych dla posiadaczy lasów oraz stawki opłat za te usługi reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 78, poz. 470) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego tekst znajduje się poniżej: 

Tekst Rozporządzenia - z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Powyższe Rozporządzenie zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 416) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego tekst znajduje się poniżej:

Tekst Rozporządzenia - zmiana z dnia 1 kwietnia 2010 roku


Programy, Projekty i Fundusze dla właścicieli lasów prywatnych

PROW 2014-2020