Lista aktualności Lista aktualności

Zamawiamy budki lęgowe!

W lasach rozpoczął się czas wieszania nowych i czyszczenia starych budek dla ptaków.

Poszczególne gatunki ptaków mają swoje wymagania, co do skrzynek lęgowych oraz miejsc, w których będą one powieszone. Innych skrzynek będzie szukała sikora, a innych szpak. Warto pamiętać także o dbaniu i czyszczeniu skrzynek ze starych gniazd, by nie dopuścić do rozwoju bakterii i grzybów, które mogą zaszkodzić lęgom. 

I te właśnie prace rozpoczynamy w październiku i kontynuujemy do końca roku. 

Główne czynniki zagrażające rodzimej awifaunie to zanik lub degradacja naturalnych siedlisk, skutkujące niedostatkiem miejsc gniazdowych oraz pokarmu. Prowadząc gospodarkę leśną należy dążyć do pozostawiania w drzewostanie drzew biocenotycznych.

Jeżeli takich drzew jest mniej leśnicy zastępują naturalne dziuple budkami lęgowymi, umożliwiającymi utrzymanie licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. Niezbędnym zabiegiem w istniejących budkach jest ich jesienne czyszczenie, ponieważ pozostawione w budce gniazda są źródłem groźnych dla ptaków pasożytów. Gromadzący się materiał gniazdowy dodatkowo spłyca budkę, co ułatwia drapieżnikom dostęp do jaj i lęgów.

Jeżeli po przeanalizowaniu zasiedlenia budek i dostępności naturalnych dziupli stwierdzono deficyt budek, leśnicy wywieszają nowe budki - i to w pięciu podstawowych typach. Są to budki dla najmniejszych dziuplaków (sikora modra, muchołówka żałobna); dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek); dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki; dla gołębia siniaka, dudka; oraz dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

Wspieranie ptaków ma duże znaczenie zwłaszcza na obszarach, gdzie zachwiana jest równowaga przyrodnicza. W Nadleśnictwie Solec Kujawski w roku 2020 zaplanowano czyszczenie 860 starych budek oraz wywieszenie 110 nowych budek. Mimo, że to mniej niż w roku poprzednim, to jednak nie mniej budek będzie w lesie, ponieważ więcej oczyszczonych mogło pozostać w lesie i mniej zostało zniszczonych.

Chrońmy ptaki, chroniąc ich miejsca lęgowe! Nie niszczmy budek lęgowych! 

Ptaki odgrywają dużą rolę w przyrodzie nie tylko z punktu widzenia przydatności dla człowieka, ale przede wszystkim pod kątem ich oddziaływania na ekosystemy. Na pewno mamy tego świadomość.

Jak zwykle podczas tych prac naszym leśnikom towarzyszy Pan Waldek ze swoją "ptasią misją" - dostawca (stolarz) naszych budek, pasjonat i miłośnik ptaków (zrzeszony w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków), zamieszkujący okoliczną miejscowość na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Duże znaczenie ma wywieszanie budek dla większych ptaków, np. dla sów oraz dla żyjących w leśnej głuszy nietoperzy, takich jak borowiec wielki, nocek duży czy kilka gatunków mroczków. W naszym nadleśnictwie powodzeniem cieszą się budki dla puszczyków. 

Przez okres zimy z nowymi skrzynkami powinny oswoić się sikorki, dzięcioły czy przylatujące wczesną wiosną szpaki, które są najczęstszymi ich lokatorami, a za kilka miesięcy będzie można już obserwować nowych lokatorów leśnych osiedli.