Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

W 2020 roku Światowy Dzień Mokradeł przypadł w niedzielę 2 lutego. Już od 23 lat mokradła mają swoje święto na początku lutego.

Światowy Dzień Mokradeł zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych obchodzony jest 2 lutego od 1997 roku. Data dnia nie jest przypadkowa, bowiem w tym dniu w 1971 roku doszło do podpisania konwencji ramsarskiej. Do końca 2011 roku konwencję ratyfikowało 123 państwa, w tym Polska. Obchody święta inicjowane są w ponad 95 krajach przez liczne organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce dzień organizowany jest przez parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne stowarzyszenia proekologiczne. 

Głównym celem Światowego Dnia Mokradeł jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej ważnej roli obszarów wodno-błotnych w gospodarce i ekologii państwa.

Według konwencji ramsarskiej, mokradło jest obszarem leżącym na pograniczu środowiska wodnego i lądowego i obejmuje zarówno obszary podmokłe, wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Mokradła pełnią także ważną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej, są środowiskiem życia bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt. Wśród nich są gatunki rzadkie, znajdujące się na „czerwonych" listach np. fiołek torfowy, wątlik błotny czy batalion, kulik wielki oraz bąk.

W związku z Światowym Dniem Mokradeł warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Solec kujawski uczestniczyło w projekcie małej retencji, realizując właśnie zadanie w ramach poddziałania - Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym.

Więcej o projekcie małej retencji w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Więcej szczegółów na temat Światowego Dnia Mokradeł oraz film przyrodniczy: Lasy Bagienne