Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe na "odpowiedzialnych" targach

W dniach od 5 do 9 października 2020 r. Lasy Państwowe uczestniczyły jako wystawca w 8 Targach CSR pn. „Środowisko! Biznesowe i naturalne”.

CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 000 - "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania, jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach".

Stąd leśnicy po raz kolejny, a zarazem po raz pierwszy w formule online wzięły udział w takich targach. 

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnego stoiska Lasów Państwowych oraz zapoznania się z programem Targów

Oto tematy "leśnych" sesji networkingowych, które się odbyły:

- Poniedziałek (5 października) - Zrównoważona gospodarka leśna w LP,

- Wtorek (6 października) - Działania na rzecz ochrony przyrody i lasów,

- Środa (7 października) - Leśne Gospodarstwa Węglowe – aukcje jednostek CO2,

- Czwartek (8 października) - Udostępnianie lasów społeczeństwu,

- Piątek (9 października) - Podsumowanie możliwości współpracy z LP w ramach działań środowiskowych.

6 października 2020 r. podczas konferencji odbył się panel  "Las inicjatyw", którego gospodarzem były  Lasy Państwowe. Las inicjatyw to współpraca środowiskowa z Lasami Państwowymi.

Na targach w ramach promocji lasów zaprezentowano 10 faktów o Lasach Państwowych.