Wydawca treści Wydawca treści

Zielony Punkt Kontrolny

Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu.

Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses.

Zapraszamy Państwa do korzystania ze zrealizowanego w naszym nadleśnictwie projektu Zielony Punkt Kontrolny. Na obszarze nadleśnictwa rozlokowano 25 stałych punktów kontrolnych (PK), którymi są słupki drewniane o charakterystycznym wyglądzie oznaczone logo Lasów Państwowych oraz plakietką z symbolem orienteeringu (biało-czerwony kwadracik), na którym napisano nr PK. Do każdego słupka przymocowany jest perforator (kasownik), za pomocą którego potwierdzić można swój pobyt na punkcie. Należy w tym celu "skasować" kratkę z karty kontrolnej (startowej), zamieszczonej na obrzeżu mapy, o numerze odpowiadającym odnalezionemu PK. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że na karcie kontrolnej i na mapie mamy numery od 1 po kolei w górę, oznaczające kolejność zaliczania PK. Tym numerom przyporządkowane są nr poszczególnych PK (zawsze dwucyfrowe), o czym informację znajdziemy w tabelce z piktogramowym opisem PK. Będąc na punkcie kontrolnym należy uważnie sprawdzić, czy dotarliśmy do tego, którego zgodnie z mapą mieliśmy odszukać.

Poniżej zamieszczamy uniwersalną mapkę do pokonywania tras w dowolnych wariantach o różnej długości.

Więcej informacji na temat koncepcji Zielonego Punktu Kontrolnego można znaleźć na stronie www.zielonypunktkontrolny.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Lasy Państwowe Liderem Transformacji Energetycznej

Lasy Państwowe Liderem Transformacji Energetycznej

W dniu 28 czerwca 2022 r. Lasy Państwowe otrzymały pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę za inicjatywę: LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych zgłoszony w kategorii: usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno-gospodarczym. Skupia ona projekty energetyczne i proklimatyczne realizowane w LP: Las Energii, Modernizację energetyczną budynków w LP oraz Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Kapituła oceniała innowacyjność i potencjał wdrożenia (skalowalność) oraz zastosowanie rozwiązań w kontekście efektywności energetycznej. Innowacyjność zgłoszonego projektu polega na synergii, komplementarności i kompleksowości działań Lasów Państwowych (w tym nowatorskich i pilotażowych) prowadzonych w ramach ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych w ramach projektu jest ogromny z uwagi na strukturę organizacyjną Lasów Państwowych, która pokrywa swoim zasięgiem obszar całej Polski. Działania początkowo prowadzone w charakterze pilotażu są łatwo skalowalne i dzięki skali oddziaływania LP, stanowią wzorzec dla pozostałych jednostek czy też społeczności lokalnych.

Wszystkie działania ujęte w zgłoszeniu mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie zielonej transformacji. W projekcie LGW badane są możliwości zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy za pomocą metod gospodarki leśnej. Projekt modernizacji energetycznej polega na zwiększaniu efektywności energetycznej budynków, m.in. poprzez termomodernizację oraz instalowanie źródeł OZE w obiektach LP. Natomiast projekt Las Energii obejmuje rozwijanie elektromobilności (wymiana pojazdów użytkowanych przez LP na elektryczne i budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych) oraz inwestycje w OZE (np. farmy fotowoltaiczne) na gruntach zarządzanych przez LP, nieprzydatnych pod kątem zalesiania.

 


Poza statuetką i dyplomem Lasy Państwowe otrzymały prawo posługiwania się przez rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.

Wszystkie działania ujęte w zgłoszeniu mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie zielonej transformacji.

Kapitułę konkursu stanowi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i NFOŚiGW.