Wydawca treści Wydawca treści

Zielony Punkt Kontrolny

Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu.

Zielony Punkt Kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, znanych na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses.

Zapraszamy Państwa do korzystania ze zrealizowanego w naszym nadleśnictwie projektu Zielony Punkt Kontrolny. Na obszarze nadleśnictwa rozlokowano 25 stałych punktów kontrolnych (PK), którymi są słupki drewniane o charakterystycznym wyglądzie oznaczone logo Lasów Państwowych oraz plakietką z symbolem orienteeringu (biało-czerwony kwadracik), na którym napisano nr PK. Do każdego słupka przymocowany jest perforator (kasownik), za pomocą którego potwierdzić można swój pobyt na punkcie. Należy w tym celu "skasować" kratkę z karty kontrolnej (startowej), zamieszczonej na obrzeżu mapy, o numerze odpowiadającym odnalezionemu PK. Proszę przy tym zwrócić uwagę, że na karcie kontrolnej i na mapie mamy numery od 1 po kolei w górę, oznaczające kolejność zaliczania PK. Tym numerom przyporządkowane są nr poszczególnych PK (zawsze dwucyfrowe), o czym informację znajdziemy w tabelce z piktogramowym opisem PK. Będąc na punkcie kontrolnym należy uważnie sprawdzić, czy dotarliśmy do tego, którego zgodnie z mapą mieliśmy odszukać.

Poniżej zamieszczamy uniwersalną mapkę do pokonywania tras w dowolnych wariantach o różnej długości.

Więcej informacji na temat koncepcji Zielonego Punktu Kontrolnego można znaleźć na stronie www.zielonypunktkontrolny.pl


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

LAS NIEOCZYWISTY...

LAS NIEOCZYWISTY...

Po raz pierwszy w naszym mieście organizujemy konferencję pn.: 

Pomysł zorganizowania konferencji narodził się wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa dot. wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a co za tym idzie potrzeby aktualizacji i promowania wiedzy na temat pozagospodarczych funkcji lasu. Celem jest podkreślenie roli leśników i Lasów Państwowych w kształtowaniu możliwości, które są stwarzane do wypełnienia takich funkcji.

 

Wydarzenie współorganizują:

 

Jako leśnicy mamy pełną świadomość tego, że oczekiwania różnych grup społecznych względem lasów zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji, wzrostem poziomu życia, ale co równie istotne - świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zwiększają się również wymagania społeczne w zakresie dostępności lasów, możliwości korzystania z nich w celach rekreacyjnych. Mając na uwadze potrzebę rozmowy o bieżących potrzebach oraz naszym wpływie na otoczenie, stawiamy na dialog z wszystkimi interesariuszami.

Wierzymy, że tego typu spotkanie będzie płaszczyzną do wymiany poglądów oraz pozytywnie wpłynie na odbiór naszej pracy.

Podczas konferencji wystapi 14 prelegentów. W serii krótkich, nasyconych treścią referatów, postaramy się przybliżyć wykorzystanie funkcji pozagospodarczych lasu w taki sposób, aby można było je lepiej zrozumieć i świadomie z nich korzystać.

Porządek konferencji przedstawia poniższa grafika: