Wydarzenia Wydarzenia

Usługi leśne na terenie nadleśnictwa w latach 2015-2017

Nadleśnictwo Solec Kujawski zaprasza na zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

Dotyczy postępowania w trybie unijnego przetargu nieograniczonego: "Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w latach 2015-2017".

Nadleśnictwo Solec Kujawski na podstawie art. 38 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z zapisami pkt. 7.12. SIWZ zaprasza wszystkich wykonawców na zebranie w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacje dotyczące zebrania:
1. Termin zebrania: 14 listopada 2014 r., godz. 11.00.
2. Miejsce zebrania: Nadleśnictwo Solec Kujawski, ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski, sala narad (pokój nr 10) Nadleśnictwa Solec Kujawski.