Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Wody 2021

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Święto powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej

Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną

Dynamiczny i niekontrolowany rozwój może doprowadzić do degradacji cennych zasobów przyrody. Dlatego ważnym jest zwrócenie uwagi na konieczność realizacji zagadnień zrównoważonego rozwoju, również w aspekcie wykorzystywania wody i energii w różnych gałęziach przemysłu, również spożywczego. Pamiętając o przyszłych pokoleniach, koniecznym jest świadome korzystanie z bogactw natury, by ich nie umniejszyć.

Większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody, zaledwie kilkanaście posiada tzw. nadwyżki. Polska na tym tle nie wypada dobrze - jest jednym z najuboższych w Europie krajów w wodę, a jej zużycie stale rośnie. Średnio, w Europie na jednego człowieka przypada rocznie 5100 m3 życiodajnego płynu, natomiast w Polsce tylko 1700 m3. 

Lasy Państwowe mając świadomość, jak ważną rolę pełni woda w lesie są zaangażowane w programy retencji, a także ochrony i zrównoważonego użytkowania terenów podmokłych. Leśnicy pracują nad zatrzymaniem wody w ramach projektów adaptacji lasów do zmian klimatu w obszarze "woda". 

Woda i Las - krótki film o małej retencji w lasach

O retencji w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Jak doceniamy wodę w lesie