Lista aktualności Lista aktualności

#sadziMY w przedszkolu

Drzewa pomagają w budowaniu relacji międzyludzkich. Wspólne sadzenie drzew na podwórku czy placu zabaw jest dobrą formą integracji, kształtuje również poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje (R. Ingersoll)

O tym jakie korzyści człowiekowi daje obecność drzew nie trzeba chyba nikomu przypominać... świetnie wie o tym społeczność Przedszkola Publicznego "Promyczek" w Solcu Kujawskim, które włączyło się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i wraz z przedstawiecielami nadleśnictwa na czele z nadleśniczym Mariuszem Heidingerem obsadziło przedszkolony ogródek brzozami, świerkami i bukami.

Celem akcji #sadziMY jest wzrost świadomości dzieci względem ochrony przyrody, a także popularyzacja edukacji ekologicznej wśród najmłodszych i ich rodziców.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie podczas sadzenia drzewek, dobrą atmosferę i oczywiście chęci dbania o naszą lokalną przyrodę. Niech te drzewka będa symbolem dzieci uczestniczących do przedszkola PROMYCZEK i rosną razem z nimi :)