Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca na polu edukacji leśnej

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjno – ekologicznym, Nadleśnictwo Solec Kujawski w dniu 1 kwietnia 2022 roku, zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: Pan Nadleśniczy - Ireneusz Norbert Jałoza oraz Pani Dyrektor SP nr 1 - Małgorzata Niedźwiedzka.

Celem porozumienia jest współpraca na polu edukacji przyrodniczo-leśnej, zasygnalizowanie  potrzeby dbania o środowisko, kształtowanie postaw proekologicznych. Z uwagi na konflikt zbrojny za wschodnią granicą naszego kraju również integracja i adaptacja dzieci z Ukrainy, odwrócenie uwagi od działań zbrojnych, przybliżenie polskiego modelu leśnictwa, a także podniesienie ich świadomości w zakresie gospodarki leśnej, ochrony zasobów naturalnych.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę leśnicy aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom. Wspierając pobyt szczególnie dzieci na terenie miasta i gminy Solec Kujawski nadleśnictwo włączyło się do projektu działań edukacyjnych pn.: „Witaj w naszej małej Ojczyźnie”, podczas którego zostanie zrealizowany szereg zadań mających na celu nie tylko identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, ale także rozwój umiejętności współpracy w wielojęzycznej grupie rówieśniczej.
W planie realizacji projektu przewidziano m.in.: udział w akcji społecznego sadzenia lasu, opracowanie materiałów o tematyce przyrodniczo-leśnej, zajęcia z leśnikiem w terenie, czy adopcja drzewa.

Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu, zakończenie przewidziano na koniec czerwca br.