Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga ! Okresowy zakaz wstępu do lasu!

W dniu 27 maja 2022 r. został wprowadzony na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski okresowy zakaz wstępu do lasu.

UWAGA ! ZAKAZ WSTĘPU DO LASU !

W związku z z koniecznością wykonania wielkoobszarowego chemicznego ograniczenia liczebności gąsienic brudnicy mniszki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązujący od dnia 27 maja 2022 r.do dnia 10 czerwca 2022 r.

Zakaz obowiązuje na terenie lasów Leśnictw: Jezierce, Łażyn oraz Miejskie, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Solec Kujawski. Na terenie Leśnictw: Jezierce, Łażyn oraz Miejskie, w miejscach, gdzie wprowadzono zakaz umieszczono tablice informujące o zakazie wstępu do lasu.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 672). Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu, jeśli wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą lasu, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Zarządzenie Nadleśniczego w sprawie zakazu wstępu do lasu z dnia 27.05.2022 r.

Informacja w sprawie zakazu wstepu do lasu

Granica pola zabiegowego oprysku na Brudnicę mniszkę