Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga! Niebezpiecznie sucho w lasach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Komunikat Dyrektora RDLP w Toruniu! W związku z dużym zagrożeniem pożarowym lasów w regionie kujawsko-pomorskim, obowiązuje szczególna ostrożność w sytuacjach, które mogą spowodować powstanie pożaru na terenach leśnych i z nimi sąsiadujących.

UWAGA ! W LASACH WZRASTA ZAGROŻENIE POŻAROWE, BĄDŹMY CZUJNI - CHROŃMY LASY PRZED POŻARAMI !

Komunikat Dyrektora RDLP w Toruniu dotyczący zagrożenia pożarowego w lasach

Niebezpiecznie sucho w lasach! Nadal jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w niemal wszystkich lasach.

Gdy wzrasta temperatura powietrza i wzmaga się wiatr, wzrasta zagrożenie pożarowe. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o zakazie używania w lesie otwartego ognia. Wietrzna i słoneczna aura w ciągu dnia, a także nagromadzenie przesuszonego materiału roślinnego po zimie sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów.

Każdego roku płonie wiele leśnych obszarów. W płomieniach i dymie giną ludzie i zwierzęta. Pożary lasów to najpoważniejsze niebezpieczeństwo zagrażające lasom - z którego konsekwencjami od lat walczą leśnicy, strażacy, policjanci i służby ochrony środowiska.

Podczas pożarów zniszczeniu ulegają setki, tysiące,... różnych biocenoz, których odbudowa trwa wiele lat ! 

W związku z panującymi od poczatku roku warunkami pogodowymi wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach i tworzą się bardzo niekorzystne warunki pogody pożarowej, dlatego leśnicy proszą o ostrożność i przestrzeganie przepisów.

Korzystajmy z lasu odpowiedzialnie !

Co robią leśnicy aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru ?

Codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 na terenie całego kraju w Lasach Państwowych dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Między innymi na podstawie tych danych określamy tzw. Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL) dla każdej strefy prognostycznej (60 stref jest na terenie Lasów Państwowych). Od kilku dni notujemy 3 SZPL (czyli duże zagrożenie pożarowe) we wszystkich strefach prognostycznych na terenie toruńskiej dyrekcji. Wilgotność ściółki spadła poniżej 15%, a w południowej części dyrekcji ok. 12%.  

Wyniki tych pomiarów można codziennie sprawdzić na stronie http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

Sprawdź zagrożenie pożarowe!!!

Aktualna prognoza zagrożenia pożarowego [LINK]

W dniu 2 lipca 2019 r. rozpoczęto publikację komunikatów o zagrożeniu pożarowym, przygotowanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, w aplikacji mobilnej Ostrzegator.

Aplikacja Ostrzegator może być pobrana bezpłatnie z serwisów Google Play oraz iTunes, na stronie https://goo.gl/sASCqL. Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

W każdym nadleśnictwie uruchomiony jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, gdzie dyżuruje specjalnie wyszkolona osoba. Punkt wyposażony jest w środki łączności radiowej, telefonicznej i mailowej. Mapa ochrony przeciwpożarowej oraz specjalny program komputerowy pomaga w namierzaniu pożarów - które bardzo szybko lokalizowane są przez leśników w terenie. Na podstawie danych z automatycznych stacji pomiaru pogody, wyliczany jest stopień zagrożenia pożarowego. Wszystkie te dane przekazywane są do jednej osoby – pełnomocnika nadleśniczego. To on, będąc na miejscu pożaru, podejmuje decyzję o podjęciu bezpośrednich działań ratowniczych oraz dysponowaniu sił i środków do momentu przybycia Straży Pożarnej. W przypadku pożarów trudnych do ugaszenia, istnieje możliwość wezwania samolotu gaśniczego. Lasy Państwowe utrzymują Leśną Bazę Lotniczą, gdzie stacjonują specjalnie do tego przystosowane samoloty gaśnicze i patrolowe. Do gaśniczych należy samolot - Dromader, który może zabrać jednorazowo do 1500 l wody. Zrzut takiej masy wody jest w stanie zgasić pożar lub znacznie go ograniczyć.

Bądź czujny - Zauważyłeś pożar – Alarmuj !
Straż Pożarna - tel. 998
Nadleśnictwo Solec Kujawski - tel. (52) 387-14-71, (52) 323-18-88, 535-436-130