Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenia (umiejętności) na wagę życia!

Systematyczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy utrwalają skuteczne rozwiązania w przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, ratowania życia ludzkiego, a także zachowania się w takich sytuacjach.

W dniu 13 listopada 2019 r. leśnicy (I tura) z Nadleśnictwa Solec Kujawski wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy - to pierwsze z cyklu szkoleń tego typu. Szkolenie dla II tury odbędzie się 29 listopada 2019 r. 

Podjęcie sprawnych działań w pierwszych kilkunastu sekundach od zatrzymania akcji serca jest kluczowe, aby w organizmie, szczególnie w mózgu, nie doszło do nieodwracalnych zmian. Choć fachowej pomocy udzielają takie służby jak pogotowie ratunkowe, to w lesie często oczekiwanie na karetkę może znacznie się wydłużyć, ze względu na utrudniony dojazd do kompleksów leśnych. Najczęściej w takich sytuacjach jako pierwsza zjawia się Służba Leśna, dysponująca odpowiednimi samochodami do jazdy w terenie oraz umiejętnościami udzielenia pierwszej pomocy.

Do Nadleśnictwa Solec Kujawski zostali zaproszeni wykwalifikowani i doświadczeni ratownicy medyczni - Pani Iza i Pan Bartosz, którzy w fachowy sposób przypomnieli obecnym pracownikom zasady postępowania w różnych przypadkach. Program szkolenia obejmował część teoretyczną i praktyczną. Podczas przekazywania podstawowych informacji z pierwszej pomocy ratownicy zwracali uwagę na różne niuanse i ciekawostki, dzięki którym dopiero powtarzana wiedza staje się "jaśniejsza" a praktyka pewniejsza - na razie chociaż podczas szkolenia.

Leśnicy chętnie uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach – resuscytacji oraz ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Ratownicy dysponowali sprzętem (fantomy aktywne z aplikacjami, AED szkoleniowe), który w naoczny sposób pozwolił wyobrazić sobie sposób i cel prowadzonej akcji ratowniczej.

Takie systematyczne szkolenia są niezbędne dla leśników, którzy wykonując swoje zadania są najczęściej jednymi z pierwszych osób, które mogą i muszą prawidłowo zachować się w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Trzeba pamiętać, że coraz więcej osób aktywnie spędza czas w lasach, a pierwsza pomoc może być udzielana przez leśników.