Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Drzewa

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa. Jest to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w coraz większej liczbie krajów na świecie, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Święto Drzewa ma na świecie stary rodowód. Jego początki to 1872 rok, kiedy znawca i miłośnik przyrody, Julius Sterling Morton, ówczesny gubernator stanu Nebraska i jednocześnie sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do rodaków z prośbą, by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Argumentował, iż „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea jego spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew.

Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od około 2002 r w dniu 10 października. Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 proc. obecnie (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2018 r.). 

Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich ok. 65 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew.

W Nadleśnictwie Solec Kujawski w 2020 roku w ramach wiosennych odnowień i zalesień (nie licząc licznych akcji sadzenia drzew) posadziliśmy ok. 82 ha lasu, a w ramach jesiennych odnowień i zalesień posadzimy jeszcze ok. 60 ha. 

Od 12 października 2020 r. rusza w Nadleśnictwie Solec Kujawski jesienna sprzedaż sadzonek i dlatego tym bardziej zapraszamy do świętowania dnia drzewa, w trakcie sadzenia lasu sadzonkami z naszej szkółki leśnej!