Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Pszczół

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii.

Jak mówimy o pszczołach to oczywiście nasuwa się jedno. Pszczoły produkują miód. Prawdopodobnie do wyprodukowania kilograma miodu, pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy.

Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy. Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania. Właściwe zapylenie roślin przyczynia się do utrzymania bioróżnorodności, bardzo ważnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów. W przypadku upraw sadowniczych, zapylanie roślin zwiększa plony nawet o 80 %. Większość owoców i warzyw to gatunki owadopylne, które nie rozwiną się bez pszczół i ich zapylania. Oznacza to, że im mniej pszczół będziemy mieć w przyrodzie, tym trudniej dostępne i gorsze pod względem jakości będą owoce i warzywa. 

Miliony lat ewolucji sprawiły, że wzajemne uzależnienie istnienia roślin owadopylnych i pszczół wyklucza brak jednego z nich w ekosystemie. Większość kwiatów swymi rozmiarami i budową przystosowały się do zapylania właśnie przez pszczoły. Pszczoły natomiast przystosowały się do jak najlepszego wykorzystania zasobów pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia.

Chociaż zdecydowaną większość pszczół stanowią gatunki samotne, to niektóre wykształciły socjalny tryb życia. Najbardziej znanym przykładem i jednocześnie jednym z posiadających najbardziej rozbudowaną strukturę socjalną, jest pszczoła miodna.

Leśnicy dbają o pszczoły i doceniają ich obecność w przyrodzie. Wielu z nich zajmuje się pszczelarstwem, a niektórzy nawet bartnictwem. 

Tereny nadleśnictw, to nie tylko lasy. Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski występują wrzosowiska, które od wielu lat udostępniamy nieodpłatnie pszczelarzom, oczywiście w oparciu o dobrą praktykę pszczelarską

Więcej na temat działań leśników dla pszczół

Lasy Państwowe realizują projekt "Pszczoły wracają do lasu"

Z okazji Dnia Pszczoły życzymy sobie aby nie zabrakło pszczół wokół nas. Dbając o pszczoły dbamy o siebie. Jeżeli istnienie ponad 80 % roślin jest uzależnione od zapylania przez owady, to jak przyroda mogłaby bez nich funkcjonować? Jeżeli pszczoły by wyginęły to prawdopodobnie nikt więcej nie zapyliłby roślin. Taka wyrwa w łańcuchu pokarmowym miałaby ogromne konsekwencje dla całej przyrody i nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić... Dlatego pomagajmy pszczołom, udostępniając im przestrzeń do życia poprzez wprowadzanie roślin miododajnych i nektarodajnych. Szanujmy środowisko naturalne, chrońmy wodę, glebę i powietrze przed zanieczyszczeniami, które są toksyczne dla pszczół.