Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2021

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł przypada w 50. rocznicę podpisania międzynarodowej konwencji o ochronie mokradeł (Konwencji Ramsarskiej). Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Mokradła i woda".

Światowy Dzień Mokradeł zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych obchodzony jest 2 lutego od 1997 roku. Data dnia nie jest przypadkowa, bowiem w tym dniu w 1971 roku doszło do podpisania konwencji ramsarskiej. Do końca 2011 roku konwencję ratyfikowało 123 państwa, w tym Polska. Obchody święta inicjowane są w ponad 95 krajach przez liczne organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce dzień organizowany jest przez parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne stowarzyszenia proekologiczne. 

Program obchodów Światowego Dnia Mokradeł 2021 online

Debata „Chrońmy wodę chroniąc mokradła: jak to zrobić w Polsce?” 

Głównym celem Światowego Dnia Mokradeł jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej ważnej roli obszarów wodno-błotnych w gospodarce i ekologii państwa.

Według konwencji ramsarskiej, mokradło jest obszarem leżącym na pograniczu środowiska wodnego i lądowego i obejmuje zarówno obszary podmokłe, wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie. 

W ostatnich stuleciach prawie 90% mokradeł zostało osuszone, a ich funkcje retencji i oczyszczania wód powierzchniowych zostały w znacznym stopniu upośledzone lub wręcz zlikwidowane.

Mokradła pełnią także ważną rolę w kształtowaniu różnorodności biologicznej, są środowiskiem życia bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt. Wśród nich są gatunki rzadkie, znajdujące się na „czerwonych" listach np. fiołek torfowy, wątlik błotny czy batalion, kulik wielki oraz bąk. 

Mokradła są domem dla 40 % gatunków żyjących na Ziemi, ale nawet 25% organizmów związanych z tymi ekosystemami jest zagrożona wyginięciem.

Lasy Państwowe mając świadomość jak ważną rolę pełnią podmokłe tereny, są zaangażowane w programy na rzecz ochrony i ich zrównoważonego użytkowania. Działania jakie prowadzą leśnicy odtwarzając ekosystemy wodne, realizują w ramach projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk.

Więcej o mokradłach i wodzie w lasach 

W związku z Światowym Dniem Mokradeł warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Solec kujawski uczestniczyło w projekcie małej retencji, realizując właśnie zadanie w ramach poddziałania - Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym.

Więcej o projekcie małej retencji w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Przydatne "mokre" linki:

Wykład: "Torfowiska i zmiany klimaty - między wodą i ogniem"

Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji rzek

Katalog dobrych praktyk robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych

Serwis mokradłowy Centrum Ochrony Mokradeł

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – przetłumaczone na polski materiały Konwencji Ramsarskiej na Światowy Dzień Mokradeł 2021