Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2014 roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy obchodzono 3 marca 2015 roku, na pamiątkę przyjęcia (3 marca 1973 roku) tekstu Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Celem wydarzenia jest również podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Zapewnia ona zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory oraz przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu niezagrażającego przetrwaniu gatunków. 

Więcej informacji na ten temat Światowego Dnia Dzikiej Przyrody

Dodatkowe informacje na temat Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)