Lista aktualności Lista aktualności

Rozmowa dnia

Czym są cięcia trzebieżowe, jaki mają wpływ na nasz klimat, czy zainteresowanie społeczeństwa rośnie, jeśli chodzi o pracę leśników - o tych i innych zagadnieniach rozmawiał Marcin Loch z TVP3 Bydgoszcz z Zastępcą Nadleśniczego Anną Stępień.


ML: Proszę o wyjaśnienie czym jest trzebież? Na czym polegają podstawowe zabiegi pielęgnacyjne w lesie?

AS: Trzebieże to zabiegi pielęgnacyjne w lasach, polegające na stopniowym usuwaniu drzew niepożądanych. Prowadzone cięcia wpływają dodatnio na wzrost pozostałych drzew, ich jakość. Ponadto przyczyniają się do polepszenia naturalnej odporności lasu oraz jego stanu sanitarnego ograniczając rozprzestrzenianie chorób grzybowych i szkodników owadzich.

ML: Czy świadomość społeczeństwa w dziedzinie pracy leśników i pielęgnacji lasu wzrasta?

AS: Rzeczywiście, od niedawna ciekawość i zainteresowanie społeczeństwa tematem lasów systematycznie wzrasta. Obserwujemy to podczas licznych spotkań edukacyjnych i wydarzeń, w których mamy okazje uczestniczyć. Lasy są naszym wspólnym dobrem i zależy nam, żeby społeczeństwo również czuło się za nie odpowiedzialne. Współpracujemy z licznymi szkołami i organizacjami, a ta współpraca przyczynia się do poprawy stanu lasów. Ponadto kształtuje ona świadomość ekologiczną oraz podnosi wiedzę przyrodniczo-leśną i to nie tylko młodzieży, ale także dorosłych, w tym nauczycieli, którzy mają doniosłą rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń.

ML: Zmienia się świadomość, ale zmienia się też na naszych oczach polski las. Jakie są główne cele prac podejmowanych przez Lasy Państwowe?

AS: Tak to prawda, w lasach cały czas zachodzi wiele procesów. Na skutek zaniechań z poprzednich dekad, nastawienia krajowej gospodarki na produkcję i – co za tym idzie – stawiania na monokultury, obecnie dokonujemy przyspieszonej przemiany tych mało urozmaiconych i nieodpornych lasów na wielogatunkowe, odporniejsze drzewostany. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego drzew gatunków liściastych w polskich lasach jest obecnie około 32 proc., a w 1945 roku było ich zaledwie 13 proc. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, również na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski, dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Czy chcemy tego, czy nie, będzie ona zawsze królową lasów naszego regionu, ponieważ rośnie na najmniej żyznych, nieprzydatnych rolniczo glebach. W tych warunkach powstały warunki odpowiednie do rozwoju borów sosnowych.

Leśnicy stale wykorzystując pełne możliwości produkcyjne siedlisk bogatszych sadząc – wszędzie gdzie możliwe – gatunki drzew bardziej wymagające, jak: dąb, buk, lipa, grab. Działania leśników zmierzające do przebudowy lasów sprawiają, że tam, gdzie pozwalają na to warunki, powstaje nowe pokolenie lasów mieszanych, które mają większą różnorodność biologiczną, a przy tym są bardziej odporne na uszkodzenia, zarówno przez czynniki biotyczne, czyli patogeny, szkodliwe owady oraz abiotyczne: okiść śniegowa, wiatr czy pożary /.../

Link do całej rozmowy znajdziesz  poniżej:

https://bydgoszcz.tvp.pl/56836731/polskie-lasy-wciaz-rosna?fbclid=IwAR01dASgxsXZxnHQB4VXsdHOfY6zwIjPH2DLnhRb1Rgg6AHFRAr1DLgCP7k