Lista aktualności Lista aktualności

Praca dla więźniów

W dniu 25 października 2021 r. Ireneusz Norbert Jałoza Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski oraz ppłk Magdalena Zwierzchowska Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu, podpisali porozumienie w ramach Rządowego Programu "Praca dla więźniów".

Współpraca będzie przebiegać w trzech obszarach:

a) pomocy osadzonych przy sprzątaniu lasów z porzuconych odpadów i innych pracach porządkowych;

b)wykonaniu przez osadzonych budek lęgowych dla ptaków oraz karmników, a w przyszłości również obiektów małej architektury. Przedmioty będą wykonane z drewna

c) wykonywaniu przez osadzonych prostych prac leśnych.

Niebawem do pracy w nadleśnictwie zostanie skierowanych czterech osadzonych. Celem realizowanego przez Służbę Więzienną programu jest wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.  

Poza podpisaniem umowy podczas spotkania funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu przybliżyli zasady wzajemnej współpracy w ramach programu "Praca dla więźniów", nastąpiło także ustalenie wzajemnych oczekiwań w tym zakresie oraz rozwiano wszelkie wątpliwości związane z zatrudnieniem skazanych.  Mjr Andrzej Komorowski - kierownik działu ochrony, omówił ogólne zasady dotyczące zatrudnienia osadzonych oraz przybliżył względy bezpieczeństwa w przypadku takiej formy zatrudnienia.