Lista aktualności Lista aktualności

Mniej, żeby było więcej - czyli pielęgnujemy lasy podmiejskie

Cięcia pielęgnacyjne są powszechnie znane podczas uprawy różnego rodzaju roślin. Jednak niewiele osób kojarzy je również z lasem. A są one bardzo istotne dla utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania.

Wśród leśników krąży powiedzenie "Dobry leśnik, to taki, który ma ciemno w lesie i jasno
w głowie".  Jeśli kiedyś usłyszysz dźwięk piły w podmiejskim lesie, nie musisz się obawiać. Nasze lasy są częścią racjonalnie prowadzonej gospodarki, wyrastają pod czujnym okiem leśników i wymagają regularnej, mądrej pielęgnacji. Zdarza się, że w jej trakcie nie sposób obyć się bez narzędzi takich, jak toporek, siekiera czy piła. Bo troska o dbałość jego bogactwa, o to, żeby był maksymalne zróżnicowany i trwały, wymaga systematycznych prac, w tym cięć wynikających z różnych przesłanek - jedne dotyczą otoczenia drzew, inne ich samych. Nie są one przejawem chęci zysku, jak odbierają to niektórzy, lecz wyrazem troski o dobrą przyszłość, zdrowie i jakość nowego pokolenia.

Na długo zanim w lesie pojawi się drwal, leśnik musi dokładnie obejrzeć i wielokrotnie przejść  pielęgnowany las. Rozpoczynając od wyznaczania drzew do wycięcia, projektowania szlaków operacyjnych, po których będą poruszać się ciągniki i maszyny leśne, przyjdzie mu dokładnie obejrzeć każde drzewo.

Od maleńkości

Pielęgnowanie lasu poprzez cięcia zaczyna się już w pierwszym etapie życia małych drzewek. Dzieje się tak niezależne od tego czy pojawiły się one jako siewki z nasion, które samoistnie wysiały się ze starych drzew w procesie odnowienia naturalnego, czy też jako sadzonki, posadzone przez człowieka w ramach zalesienia powierzchni dawnych nieużytków rolnych lub odnowienia sztucznego w miejscu, gdzie wcześniej był już las. W pielęgnacji lasu nie chodzi o drzewa, które są wycinane, ale o te które pozostają. To właśnie poprzez cięcia tworzy się dla nich nowe warunki do rozwoju. Istotą trzebieży jest sukcesywne usuwanie z drzewostanu (płatu lasu), nadmiaru drzew, głównie z powodu ich stopniowo wzrastających potrzeb życiowych. W ten sposób poprawia się warunki wzrostu i rozwoju pozostałym drzewom, zmniejsza się konkurencja między drzewami o światło, składniki pokarmowe i wodę. Drzewa mogą rozwinąć duże korony, bo mają do tego przestrzeń. A jak wiadomo - stabilne drzewa to
i bezpieczniejszy las.

Celem zabiegów gospodarczych jest wyhodowanie lasu o optymalnym składzie gatunkowym oraz drzew o wysokiej jakości. Prowadzone zabiegi polepszają zdrowotność lasu dzięki usuwaniu drzew niebezpiecznych, chorych, czasem opanowanych przez szkodliwe owady. Zaś gdy las się starzeje, wycinamy go we fragmencie (są to tzw. zręby), po to by przyszłe, młode pokolenie lasu miało przestrzeń oraz światło do życia i rozwoju.

Nic nie dzieje się samo...

Poprzez zaplanowaną, rozłożoną w czasie przemianę pokoleń lasu, zapewniona jest jego ciągłość. Lasu tu nigdy nie zabraknie. Każda wycinka drzew w Lasach Państwowych jest planowym zabiegiem. Raz na dziesięć lat, tworzony jest Plan Urządzenia Lasu dla każdego nadleśnictwa. Obecny Plan dla Nadleśnictwa Solec Kujawski obowiązuje do końca bieżącego roku, natomiast od stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowy i będzie on ważny do 31 grudnia 2031 roku . Jest to dokument planistyczny, który określa m.in., jakie fragmenty lasu będą pielęgnowane, a jakie poddane „odmłodzeniu” poprzez wycinkę.

Przy wszelkich pracach leśnych obowiązują zasady ustalone w różnych aktach prawnych (ustawa o lasach) i instrukcjach, w tym „Zasadach hodowli lasu”. Wprowadzają one m.in. pojęcie intensywności (nasilenia) trzebieży. Jest to procentowo określona miąższość drewna możliwa do pozyskania w jednym zabiegu (od kilku do kilkunastu procent drzew). Jest też pojęcie nawrotu cięć, czyli powtarzalności zabiegu, czasu pomiędzy trzebieżami. Najczęściej wykonuje się je raz na 10 lat, choć jest to zróżnicowane i nie można do każdego lasu przykładać tej samej miary. Zakłada się jednak, że po każdym zabiegu drzew musi być mniej, aby las docelowo był jak najbardziej bioróżnorodny a drewno z niego surowcem najwyższej jakości.

Zgodnie z zapisami Planu, zabiegom gospodarczym będzie poddany fragment lasu w oddziałach leśnych nr 267, 268, 269 Leśnictwa Zagórzanka. Las ten znajduje się w Solcu Kujawskim w pobliżu cmentarza parafialnego, na południe od ulicy Targowej, na pólnoc od ul. Ogrodowej i na wschód od wydm Puszczy Bydgoskiej zwanych "Biała Góra" potocznie nazywanej też "Paskową Górą" w Otorowie. Sosny osiągnęły tam wiek 100-125 lat.

 

ZA TYMCZASOWE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!