Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętajmy o leśnych mogiłach i cmentarzach

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Dla leśników to czas szczególnej troski o miejsca pamięci znajdujące się na terenie lasów.

Stare, leśne cmentarze i mogiły stanowią część dziedzictwa kulturowego. Przed Świętami Wszystkich Świętych i Zmarłych w nadleśnictwach trwać będzie przegląd miejsc pamięci i porządkowanie leśnych mogił.

Wszystkich Świętych to uroczystość obchodzona ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. Głównie tego dnia odwiedzamy groby, zarówno te znane jak i nieznane.

Dzień po Wszystkich Świętych tzw. Zaduszki jest dniem modlitw za dusze zmarłych. Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy odeszli z tego świata i modlą się za wszystkich wiernych zmarłych.

W tych dniach odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny i uczestniczy się w mszach, modląc się w intencji zmarłych. W tym czasie istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być symbolem pamięci o tychże zmarłych.

Leśnicy stale pamiętają i dbają o miejsca pamięci znajdujące się na terenie lasów. Jednak przed Świętem Zmarłych ze względu na jego doniosłość są one w sposób szczególny otoczone opieką. Leśnicy odwiedzają, porządkują i zapalają znicze w takich miejscach. Są nimi obeliski, krzyże, tablice, pojedyncze groby i mogiły oraz cmentarze.

Jest jednak wiele miejsc, których prawie nikt nie odwiedza. Są to właśnie ukryte pośród drzew, położone z dala od szlaków, leśne mogiły i cmentarze po zapomnianych wsiach, żołnierzach walczących w czasie wojny, czy ludziach zapadłych na śmiertelne choroby.

Warto wspomnieć, że w przyszłym roku planowana jest inwentaryzacja leśnych cmentarzy i miejsc pochówku w całych Lasach Państwowych.

Więcej na temat leśnych cmentarzy znajdujących się na terenie lasów w całej Polsce

Polskie Towarzystwo Leśne od kilku lat wprowadziło zwyczaj, że na leśne cmentarze nie nosi się sztucznych kwiatów i nie pali zniczy z uwagi na groźbę pożaru. - Na grobach leśnych umieszczamy tylko gałązkę jedliny ze wstążką „Pamiętamy”, która ulega biodegradacji. Warto upowszechnić takie mniej inwazyjne dowody pamięci, eliminować zwłaszcza sztuczne kwiaty i zaśmiecające las znicze.

W tym momencie należy podkreślić, że teren na którym się znajdujemy - Puszcza Bydgoska była niemym świadkiem walk oręża polskiego w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz II wojny światowej. Stąd pamiątką walk i martyrologii narodu polskiego są liczne miejsca pamięci.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Solec Kujawski znajduje się kilkanaście takich miejsc, którymi na co dzień zajmują się leśnicy. Są to m.in.: Pomnik pomordowanych w latach 1939-45 leśników i pracowników leśnych byłego Nadleśnictwa Leszyce (Leśnictwo Nowa Wieś), Pomnik – Obelisk ofiar zbrodni II wojny światowej (Leśnictwo Miejskie), Krzyż w miejscu śmierci miejscowego leśniczego - okres międzywojenny (Leśnictwo Chrośna), Pomnik (obelisk) Polaków pomordowanych w 1939-1940 r. (Leśnictwo Miejskie), Krzyż Powstańców Wielkopolskich poległych w okolicy miejscowości Chrośna - ufundowany przez Nadleśnictwo, ścięty i porzucony w lesie przez Niemców we wrześniu 1939 r., przechowany w czasie okupacji przez leśniczego Jana Kowalskiego - ponownie postawiony 29 czerwca 1946 r. (Leśnictwo Zagórzanka) oraz leśne cmentarze (1 mennonicko-ewangelicki z XVIII-XIX w. w Leśnictwie Jezierce, 1 w Leśnictwie Dębinka, 1 w Leśnictwie Dąbrowa, 7 w Leśnictwie Dobromierz).

Dzięki takim miejscom pamiętamy o tych, którzy odeszli i zostali w naszej pamięci!
Nie zapomnimy!