Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo zwiększa powierzchnię leśną!

Nadleśnictwo Solec Kujawski zwiększyło powierzchnię ogólną nadleśnictwa o 0,36 ha lasu.

Nadleśnictwo Solec Kujawski nabyło 0,36 ha lasu. Niewiele? Jak to się mówi - ziarnko do ziarnka ... i lesistość się zwiększa. 

Obecnie (bez nowego lasu) powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Solec Kujawski wynosi 14 938,13 ha, w tym powierzchnia lasów wynosi 14 202 ha, a powierzchnia pozostałych gruntów (gruntów nieleśnych) wynosi 736,13 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Solec Kujawski znajdują się jeszcze lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa (lasy stanowiące własność osób fizycznych - które zajmują powierzchnię 392,09 ha, a także lasy stanowiące własność osób prawnych - które zajmują powierzchnię 73,95 ha), co daje łącznie 3,2 % wszystkich lasów na omawianym obszarze.

Uwzgledniając powyższą powierzchnię lasów nadleśnictwa (stanowiących własność Skarbu Panstwa) i powierzchnię lasów nie stanowiących własn ości Skarbu Państwa lesistość na omawianym terenie (w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Solec Kujawski) wynosi 38,5 %

Lasów w Polsce wciąż przybywa. Lesistość kraju z niecałych 21 % w 1945 r. wzrosła do 30 % obecnie.

Zwiększa się nie tylko powierzchnia lasów, ale też ich zasobność. Na każdego Polaka przypada w samych LP średnio 161 drzew –o 60 więcej niż w 1989 r. Co roku przybywają mu w LP średnio 2 nowe drzewa (netto).

A ile może jedno drzewo? 

Co roku w LP sadzimy do 500 mln drzew (łącznie 58,9 tys. ha odnowień i zalesień).

Nadal kupujemy od prywatnych właścicieli lasy i grunty do zalesienia (od 2018 w LP przybyło 4686 ha lasu). 

Do tej powierzchni Nadleśnictwo Solec Kujawski dołoży swoje 0,36 ha lasu.