Lista aktualności Lista aktualności

Minister Edward Siarka w toruńskich lasach

28 stycznia 2021 r. miała miejsce wizyta ministra Edwarda Siarki w toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ze względu na sytuację epidemiczną wizyta odbyła się w formule zdalnej wideonarady.

W naradzie uczestniczyło kierownictwo dyrekcji oraz wszyscy nadleśniczowie nadleśnictw regionu kujawsko-pomorskiego, w tym Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski. 

Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny za sprawy leśnictwa i łowiectwa odwiedził Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu oraz Centrum Szkolenia Strzeleckiego w Plaskoszu pod Tucholą. 

Więcej szczegółów na temat głównych zagadnień gospodarki leśnej regionu, a także toczącej się dyskusji na temat usytuowania leśnictwa i łowiectwa w administracji rządowej