Lista aktualności Lista aktualności

Meteorologiczna zima

Pierwszy dzień meteorologicznej zimy przypada na 1 grudnia i w tym roku jest dużo mniej biały niż początek tej pory roku sprzed kilku lat.

Jednak przez chłodniejsze noce i poranki, czuć już, że zima pomału nadchodzi.

Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia zwierząt

Jeżeli chodzi o astronomiczną zimę to dla północnej półkuli ziemi zima trwa 88–89 dni i zaczyna się 21 lub 22 grudnia (przesilenie zimowe) i trwa do początku wiosny. 

Meteorologiczne pory roku zostały ustalone dla potrzeb meteorologów i klimatologów do obliczania średnich statystycznych, aby zawsze porównywać ten sam okres. Na półkuli północnej meteorologiczna zima trwa właśnie od 1 grudnia do 28 lutego. 

Kalendarzowe pory roku natomiast, to po prostu umowna, stała kalendarzowa data rozpoczynania się pór roku. Dla zimy jest to 22 grudnia. 

Według fenologicznych (fazy cyklu rozwojowego przyrody) pór roku zima to okres spoczynku roślin – przerwa w wegetacji. 

W tym czasie w lasach trwa wieszanie nowych i czyszczenie starych budek dla ptaków. Przez okres zimy z nowymi skrzynkami powinny oswoić się sikorki czy przylatujące wczesną wiosną szpaki, które są najczęstszymi ich lokatorami. 

Meteorologiczna zima to pierwszy dzwonek na rozpoczęcie dokarmiania ptaków zimą. Będziemy o tym jeszcze przypominali, zwłaszcza kiedy pojawi się pokrywa śnieżna i większe przymrozki.

DOKARMIAJMY PTAKI ZIMĄ!