Lista aktualności Lista aktualności

Wczesne lato w lesie

Tegoroczne astronomiczne lato rozpoczęło się już w sobotę 20 czerwca o godz. 23:44. W kalendarzu leśników to szczególny okres, w którym bacznie obserwują las.

Pierwszy dzień lata to pojęcie dwojakie, ponieważ jest różnica między latem kalendarzowym, a astronomicznym. Różnica pomiędzy nimi wynosi zazwyczaj jeden dzień. Kalendarzowe lato zawsze rozpoczyna się 22 czerwca, natomiast początek lata astronomicznego uzależniony jest od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku słońca. Jest to zarazem najdłuższy dzień w roku. Na półkuli północnej jest to data między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych właśnie o jeden dzień wcześniej.

Fenologiczne pory roku są wyznaczane przez kwitnienie, owocowanie i inne fazy rozwoju określonych gatunków roślin zwanych roślinami wskaźnikowymi fenologicznych pór roku. W zależności od warunków pogodowych w różnych latach, fenologiczne pory roku rozpoczynają się i kończą w różnych datach. Ich czas trwania także się różni z roku na rok.

W tym roku w lesie mieliśmy już wyjątkowo wczesne przedwiośnie, które rozpoczęło wegetację i jej przygotowania do prawdziwej eksplozji, która miała miejsce wiosną. Nastepnie w wyniku ochłodzenia wiosna nieco "zwolniła" i w związku z bezśnieżną zimą trwała wiosenna susza, którą przerwały pod koniec kwietnia i na początku maja niewielkie opady deszczu. Na początku czerwca wiosna stała się upalna i ulewna. Więc zanim rozpoczęło się tegoroczne lato, w lesie trwało już "wielkie" poruszenie. 

Lato w świecie roślin to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Zgodnie z kalendarzem fenologicznym okres od drugiej dekady czerwca do końca czerwca określany jest jako wczesne lato. 

Na początku tego okresu przyroda nadal oszałamia rozmaitością głosów - porannymi śpiewami ptaków i wieczornymi koncertami słowików i żab. Przyleciały już wszystkie gniazdujące u nas ptaki wędrowne, z dudkiem i wilgą na czele. W gniazdach większości ptaków są właśnie pisklęta. Na świat przychodzą młode sarny i jelenie. To także okres bogactwa świata bezkręgowców – owadów, pająków, a także kwitnienia ziół. Kwitną rośliny. Na roślinach można zaobserwować różne gatunki motyli oraz żerujące ich larwy czyli gąsienice. 

W kalendarzu leśników to okres szczególny w ochronie lasu, ponieważ trwają obserwacje szkodliwych grzybów i owadów leśnych, które mogą zagrażać trwałości lasów. Z prac hodowlanych trwają właśnie intensywne prace pielęgnacyjne na uprawach leśnych, polegające na wycinaniu uciążliwych traw i chwastów, które konkurują z młodymi drzewkami o pokarm i ograniczają im dostęp do światła. No i oczywiście w tym czasie w ramach ochrony przeciwpożarowej leśnicy kontrolują stan zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów i nieustannie "zachodzą w głowę" nad przyczynami pożarów lasu.

Jedną z głównych zasad gospodarki leśnej jest trwałość utrzymania lasów, o której w dużej mierze decydują również te leśne prace. Ich celem jest zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. 

Korzystając z leśnego wypoczynku pamiętajmy o prawidłowym i odpowiedzialnym zachowaniu się w lesie!