Lista aktualności Lista aktualności

Lokatorzy drewnianych domków

W lasach trwa wieszanie nowych i czyszczenie starych budek dla ptaków. Podczas czyszczenia często zdarza się, że ptasie domki są zasiedlane przez popielice, myszy leśne, dzikie roje pszczół, osy i szerszenie.

Tacy goście zawitali właśnie w naszych budkach!

Główne czynniki zagrażające rodzimej awifaunie to zanik lub degradacja naturalnych siedlisk, skutkujące niedostatkiem miejsc gniazdowych oraz pokarmu. Prowadząc gospodarkę leśną należy dążyć do pozostawiania w drzewostanie drzew biocenotycznych.

Jeżeli takich drzew jest mniej leśnicy zastępują naturalne dziuple budkami lęgowymi, umożliwiającymi utrzymanie licznych populacji niektórych gatunków dziuplaków w lasach. Niezbędnym zabiegiem w istniejących budkach jest ich jesienne czyszczenie, ponieważ pozostawione w budce gniazda są źródłem groźnych dla ptaków pasożytów. Gromadzący się materiał gniazdowy dodatkowo spłyca budkę, co ułatwia drapieżnikom dostęp do jaj i lęgów.

Jeżeli po przeanalizowaniu zasiedlenia budek i dostępności naturalnych dziupli stwierdzono deficyt budek, leśnicy wywieszają nowe budki - i to w pięciu podstawowych typach. Są to budki dla najmniejszych dziuplaków (sikora modra, muchołówka żałobna); dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek); dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki; dla gołębia siniaka, dudka; oraz dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

Wspieranie ptaków ma duże znaczenie zwłaszcza na obszarach, gdzie zachwiana jest równowaga przyrodnicza. W Nadleśnictwie Solec Kujawski w roku 2019 zaplanowano czyszczenie 1000 starych budek oraz wywieszenie 200 nowych budek.

Chrońmy ptaki, chroniąc ich miejsca lęgowe! Nie niszczmy budek lęgowych! 

Ptaki odgrywają dużą rolę w przyrodzie nie tylko z punktu widzenia przydatności dla człowieka, ale przede wszystkim pod kątem ich oddziaływania na ekosystemy. Na pewno mamy tego świadomość - bo tak mówimy i tak robimy:

- Lubię to, lubię się wybrać w wolnej chwili na spacer do lasu i wyczyścić budki  – mówi Pan Waldek, dostawca (stolarz) naszych budek, pasjonat i miłośnik ptaków (zrzeszony w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków), zamieszkujący okoliczną miejscowość na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Duże znaczenie ma wywieszanie budek dla większych ptaków, np. dla sów oraz dla żyjących w leśnej głuszy nietoperzy, takich jak borowiec wielki, nocek duży czy kilka gatunków mroczków. W naszym nadleśnictwie powodzeniem cieszą się budki dla puszczyków. 

Przez okres zimy z nowymi skrzynkami powinny oswoić się sikorki, dzięcioły czy przylatujące wczesną wiosną szpaki, które są najczęstszymi ich lokatorami, a za kilka miesięcy będzie można już obserwować nowych lokatorów leśnych osiedli.

Tekst: Adrian Pietrzak