Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy wznieśli krzyż dla upamiętnienia poległych powstańców

W dniu Podwyższenia Krzyża Świętego leśnicy z Nadleśnictwa Solec Kujawski przy pomocy miejscowych przedsiębiorców postawili czwarty już z kolei krzyż upamiętniający poległych Powstańców Wielkopolskich.

Z inicjatywy nadleśniczego Jakuba Siedleckiego i miejscowych leśników, pracownicy Nadleśnictwa Solec Kujawski, włodarze i mieszkańcy Solca Kujawskiego uczcili w szczególny sposób Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, albowiem w tym samym dniu odbyło się poświęcenie Krzyża upamiętniającego poległych w Soleckich Lasach Powstańców Wielkopolskich.

Uroczystości poświęcenia krzyża poprzedziła msza święta celebrowana przez ks. Proboszcza Jerzego Celkowskiego i ks. Proboszcza Andrzeja Stachowicza. Po mszy świętej uczestnicy przybyli pod nowy krzyż, który dzięki nadleśniczemu Jakubowi Siedleckiemu, leśniczemu Mieczysławowi Szamborowi i podleśniczemu Mateuszowi Jasiakowi oraz kilku miejscowych przedsiębiorców, ponownie stanął, aby przypominać o historii wielkiego zrywu mieszkańców Wielkiego Księstwa Poznańskiego i poległych w okolicy wsi Chrośna powstańców.

Wspomnę, że poprzedni krzyż z powodu złego stanu technicznego przewrócił się i miejscowi leśnicy natychmiast przystąpili do budowy nowego, ponieważ drewno i fundamenty nie nadawały się do ponownego użycia. Przy okazji zdecydowano, aby  ze względów bezpieczeństwa nowy krzyż usytuować kilka metrów od drogi powiatowej, organizując dodatkowo miejsce postoju oraz ławeczki dla odwiedzających.

W ocenie władz miejskich, Policji i mieszkańców Solca Kujawskiego, którzy bezsprzecznie poparli nową lokalizację oraz argumenty jakimi kierowali się leśnicy, a przede wszystkim względy bezpieczeństwa i komfort odwiedzających podczas chwili zadumy była to bardzo dobra decyzja.

Historia Krzyża Powstańców Wielkopolskich

- w 1921 r. odnaleziono szczątki kilku poległych powstańców, ekshumowano i pochowano na pobliskim cmentarzu przy kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim,

- w 1925 r. z inicjatywy nadleśniczego Zygmunta Zwolanowskiego, leśniczych: Franciszka Wolarskiego, Aleksandra Florkiewicza, Wiktora Mrzyka i miejscowego kupca Czesława Adamskiego, postawiono dla upamiętnienia poległych krzyż, który został poświęcony przez księdza Proboszcza Jana Mąkowskiego,

- w dniu 10.09.1939 r. krzyż został ścięty, pocięty na kawałki i rozrzucony po lesie przez miejscowych Niemców, jednak pozostałości krzyża pozbierał i zakopał w żwirowni leśniczy Jan Kowalski wraz z robotnikami leśnymi Wilemskim i Gwidem,

- po wojnie krzyż odkopano i po częściowej rekonstrukcji ponownie stanął, jednak jego stan był złym stanie i z inicjatywy leśniczego Józefa Wachowiaka w czerwcu 1950 r. postawiono nowy krzyż,

- w 1987 r. ponownie ustawiono nowy krzyż tym razem z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego Mieczysława Tybury,

- w roku 2020 powstaje również z inicjatywy leśników i zostaje poświęcony kolejny już czwarty z kolei krzyż, o który dbać mamy nadzieję będą kolejne pokolenia leśników.

Fotorelacja z przebiegu uroczystości

Tekst: Jan Fiderewicz