Lista aktualności Lista aktualności

Lasy pochłaniają coraz więcej węgla

W dniach 7-18.09.2020 r. na platformie aukcyjnej została przeprowadzona trzecia sprzedaż aukcyjna Jednostek Dwutlenku Węgla.

Aukcje Jednostek Dwutlenku Węgla prowadzone są w ramach jednego z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych jakim są Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Więcej na temat aukcji dwutlenku węgla w 2020 roku

Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których głównie przyczynia się wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę oraz redukcję emisji gazu z obszarów podmokłych.

Realizacja projektu, który rozpoczął się w 2017 r., przewidziana jest do 2026 r.

W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarniach oraz położono również nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Działania realizowane w ramach projektu LGW mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Każda Jednostka Dwutlenku Węgla odpowiada jednej tonie CO2 dodatkowo pochłoniętego, w wyniku działań prowadzonych w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe pilotażowego projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW).

Takie dodatkowe działania, to działania, które są wykonywane ponad zaplanowane, standardowo wykonywane zabiegi w zakresie gospodarki leśnej. W ramach projektu LGW wykonywane są następujące działania dodatkowe: zalesianie, wprowadzanie gatunków szybkorosnących takich jak np. daglezja, wprowadzanie drugiego piętra drzew oraz podszytów, zwiększanie powierzchni odnowień naturalnych oraz działania zapobiegające nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby.

Więcej na temat projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe