Lista aktualności Lista aktualności

Kończy się "dzieło" i powstaje nowe

Pod koniec 2020 r. w Nadleśnictwie Solec Kujawski zakończyły się terenowe prace urządzeniowe, na podstawie których zostanie opracowany plan urządzenia lasu - "Biblia" leśnika.

Plan urządzenia lasu to szczegółowy leśny plan gospodarczy - podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z Ustawą o lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku jego obowiązywania.

Obecnie w Nadleśnictwie Solec Kujawski obowiązuje Plan Urządzenia Lasu sporządzony na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku na podstawie stanu lasu na dzień 1 stycznia 2012 roku.

Jak powstaje takie dzieło?

Zwykle w ósmym roku obowiązywania aktualnego planu odbywa się zwoływana przez dyrektora RDLP, ważna narada przed sporządzeniem planu urządzenia lasu. Jest to Komisja Założeń Planu (KZP), której celem jest opracowanie założeń do projektu tego planu. Ta komisja wstępnie rozstrzyga o najważniejszych elementach gospodarki leśnej na przyszłe 10-lecie! 

Potem krótkie prace wstępne, przygotowawcze i pracownicy biura urządzania lasu "zabierają się" do prac terenowych - taksacji, czyli terenowego opisu każdego drzewostanu, wraz z identyfikacją jego tzw. „potrzeb hodowlanych”. 

Po tym etapie rozpoczynają się mozolne uzgodnienia z pracownikami nadleśnictwa, dotyczące każdego opisanego drzewostanu i pozostałych wydzieleń i wyłączeń taksacyjnych.

Nad tym etapie jest właśnie Nadleśnictwo Solec Kujawski - w ostatnim roku obowiązywania "starego" planu urządzenia lasu uzgadniamy projekt planu na następne 10 lat.

Kolejnym etapem będzie opracowanie kameralne zebranych danych m. in. do obliczenia, ile drewna może być pozyskane w ciągu następnych 10 lat, a także zestawienie danych przyrodniczych w Program Ochrony Przyrody. 

O tym co wieńczy takie takie dzieło i jak kończy się procedura zatwierdzania planu urządzenia lasu opowiemy po zakończeniu prac kameralnych - jeszcze w 2021 roku!