Lista aktualności Lista aktualności

Kalendarz z lasu 2020/2021

Na Nowy Rok nowy kalendarz! To już dziesiąte wydanie „Kalendarza z lasu”. Każda z dotychczasowych edycji była poświęcona innej tematyce. Tegoroczna traktuje o zmianie klimatu.

W kalendarzu zamieszczono 13 krótkich wywiadów na temat zmiany klimatu. W różnym ujęciu wypowiadają się różne osoby, które mają "coś" wspólnego ze zmianą klimatu i jej konsekwencjami? Oprócz wywiadów czytelnicy znajdą w publikacji ponad 50 krótkich tekstów z informacjami i ciekawostkami. Autorki starają się przybliżyć rzetelną wiedzę na temat zmian klimatycznych.

Zapraszamy do lektury!

Kalendarz wydało na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (Warszawa 2020)

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa.

Koncepcja kalendarza, teksty Justyna Haładaj, Dagny Nowak-Staszewska, Anna Pikus.

Koncepcja serii Anna Pikus.

Recenzja Prof. Andrzej M. Jagodziński, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.

Redaktor prowadząca, redakcja Katarzyna Bielawska.

Redakcja techniczna Marta Krzemień-Ojak.

Projekt graficzny, ilustracje, skład i łamanie Aneta Lewandowska, Magdalena Burdzyńska, Kinga Gazda, Mathurin Loncle, Pauline Bourdet. 

Druk i oprawa Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.