Lista aktualności Lista aktualności

Jesienią też odnawiamy las!

Jesień to dla leśników okres intensywnych prac w lesie, także tych niezwiązanych z pozyskaniem drewna. Część odnowień została przełożona na okres jesienny.

Głównie sadzimy wiosną, ale również jesienią leśnicy sadzą las. Jesienią najczęściej sadzi się drzewa gatunków liściastych. Co ciekawe, okres jesienny bywa korzystniejszy od wiosennego. Związane jest to z uwarunkowaniami fizjologicznymi. Gatunki liściaste szybciej przechodzą w stan spoczynku przed zimą, dlatego bezpiecznie jest je sadzić jesienią.

Inna praktyczna korzyść to rozładowanie wiosennego spiętrzenia prac odnowieniowych, nie tylko w poszczególnych leśnictwach, ale przede wszystkim na szkółkach leśnych, z których pochodzą sadzonki. 

Leśniczy musi starannie zaplanować sadzenie lasu – jakie gatunki i ile drzew posadzi w danym miejscu. Leśniczy szkółkarz musi wyhodować odpowiednią liczbę różnych gatunków sadzonek, których w danym roku będą potrzebowali jego koledzy. 

Część odnowień została przełożona na okres jesienny ponieważ nie mogły być one wykonane wiosną z różnych przyczyn, np. ze względu na brak dostępności terenu ze względu na wysoki poziom wody na powierzchniach przeznaczonych pod odnowienia, wykonanie zrębów bieżących w dwóch ostatnich kwartałach roku oraz oczekiwanie na będące w produkcji sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. 

W roku bieżącym jesienne odnowienia w Nadleśnictwie Solec Kujawski są wprowadzane na powierzchni ok. 60 ha.

We wrześniu, październiku i listopadzie leśnicy przygotowują także glebę pod odnowienia lasu, które będą wykonywane wiosną przyszłego roku. Do tzw. wyprzedzającego przygotowania gleby Nadleśnictwo Solec Kujawski przeznaczyło w tym roku powierzchnię ponad 140 ha. 

Jedną z głównych zasad gospodarki leśnej jest trwałość utrzymania lasów, o której w dużej mierze decydują właśnie odnowienia lasu. Ich celem jest zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. 

Stąd odnowienia lasu, są dla leśników, każdego roku i o każdej porze tak samo  "wielkim" wyzwaniem.

Każdy spacerowicz także musi mieć to na uwadze – zgodnie z przepisami ustawy o lasach wstęp na tereny wszelkich upraw do 4 metrów wysokości jest zabroniony. Ma to uchronić młode rośliny przed zadeptaniem, zniszczeniem. Muszą to mieć w pamięci między innymi miłośnicy grzybów, którzy wyruszają na grzybobranie.