Lista aktualności Lista aktualności

Godziny przyjęć interesantów

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00.

NADLEŚNICZY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 10.00.

W PRZYPADKU KIEDY WTOREK JEST DNIEM WOLNYM, INTERESANTÓW PRZYJMUJE SIĘ W DNIU NASTĘPNYM.

 

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE INŻYNIER NADZORU PAN INŻ. RYSZARD KUPCZAK - POKÓJ NR 14.

 

DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W TORUNIU Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MICKIEWICZA 9

LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO ZASTĘPCA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 11.00 DO 17.00.