Lista aktualności Lista aktualności

Ekosystemy referencyjne i lasy o wysokiej wartości ochronnej

Do 24 lipca 2020 r. trwają otwarte konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania ekosystemów referencyjnych oraz lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Nadleśnictwo Solec Kujawski informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) na podstawie kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce następujących obszarów:

1. Ekosystemów referencyjnych - kryterium: „6.4.1. Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności, jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie”.

Wybór obszarów leśnych objętych ochroną jako ekosystemy referencyjne powinien być przeprowadzony z wykorzystaniem konsultacji z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały do 24 lipca 2020 r

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji. 

Szczegóły dotyczące ekosystemów referencyjnych:

Wykaz ekosystemów referencyjnych, Mapa ekosystemów referencyjnych, Formularz uwag

2. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCFV - kryterium: „9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”.

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych będą trwały do 24 lipca 2020 r. 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji. 

Szczegóły dotyczące ekosystemów referencyjnych:

Wykaz ekosystemów referencyjnych, Mapa ekosystemów referencyjnych, Formularz uwag