Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

9 stycznia 2020 r. obchodzony był Dzień Ligi Ochrony Przyrody - który obchodzony jest właśnie w rocznicę utworzenia Ligi Ochrony Przyrody 9 stycznia 1928 roku.

Jest to najstarsza ogólnopolska organizacja, której głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw względem środowiska naturalnego. Liga realizuje działania promujące piękno i znaczenie przyrody, szerzy wiedzę o celach jej ochrony, związane z tym problemy i zagrożenia.

Grupy rejonowe Straży Ligi Ochrony Przyrody prowadzą działania prewencyjne i interwencyjne w sytuacjach otrzymania zgłoszenia lub natrafienia na wykroczenia lub przestępstwa przeciwko przyrodzie.

Z okazji ogólnopolskiego Dnia Ligi Ochrony Przyrody składamy wszystkim działaczom najserdeczniejsze życzenia czerpania ogromnej satysfakcji z prowadzonych działań i trudów podejmowanych dla tak ważnego celu.

Więcej na temat kolei losów Ligi Ochrony Przyrody